Energi-Psykologi

Energipsykologi beskriver dine menneskelige kvaliteter og særpræg, så du føler dig genkendt og kan udvikle dem videre. Vi har alle et iboende psykologisk DNA. Vi kalder det energityper og energipsykologi handler om din sammensætning af energityper.

Energipsykologi handler om at opdage og aktivere dit psykologiske DNA i sit fulde potentiale – krop – psyke og sjæl. Ethvert menneske har med andre ord nogle medfødte psykologiske træk, som er dette menneskes gave til verden. Alle har mulighed for og et ansvar for at bringe den bedste udgave af sig selv til udfoldelse.
Psykologiske kvaliteter er bestemte typer af energi – på den måde opstod betegnelsen energipsykologi.
Ofte ligger menneskets egenskaber og begavelser gemt uden at blive anvendt nok. Livet inviterer os alle til, at vi med hele vores væsen kommer til udfoldelse i livet som helhed. Det er til glæde for os selv, andre og helheden.

Der er syv forskellige energityper, som også bliver kaldt de syv stråler. De syv stråler er universelle energikvaliteter og energifelter, hvoraf alt er bygget. Disse energifelter væver sig ind i hinanden og skaber alt synligt og ikke synligt. 

Vi mennesker undrer os

Vi har nok alle undret os over vores reaktioner og psykologiske natur, specielt når vi sammenligner os med andre mennesker. Selvom vi naturligvis kan spejle os i andre og se, at vi har samme træk, så bliver det hurtigt en kendsgerning, når man graver lidt dybere, at ethvert menneske er unikt.
Børn der vokser op under samme vilkår udvikler sig ofte i vidt forskellige retninger, hvilket viser, at der er et unikt udviklingsmønster i hjertet af ethvert barn. Barnets dannelse handler derfor om at få de spirende psykologiske frø, der allerede er i barnet, til at vokse. Dette sker ved at man at støtter og styrker de psykologiske frøs iboende egenskaber.
Men det der gælder børns udvikling er et princip, der gælder hele livet, for vi har alle uudviklede potentialer, der kan bringes til live. Men hvad er det for et psykologisk DNA, som energipsykologien påstår ethvert menneske er i besiddelse af og har til opgave at udvikle? Energipsykologien postulerer, at alt er energi. Vore tanker, følelser og kropslige adfærd er således energi. Ethvert menneske har en udstråling af energier, som er et menneskes psykologiske kvaliteter.
Eksempler:
Mads er så voldsom og intens i sin adfærd. Line er så humørfyldt, spontan og legende. Anton er helt fordybet i sine tanker og lidt af en nørd.
Vi spørger os selv og hinanden:
Hvorfor er jeg så overfølsom, jeg mærker hele verden, og alt går direkte ind?
Hvorfor har jeg sådan en selvkontrol og et behov for at bestemme?
Hvorfor er jeg så ekstrem og mine passioner så stærke og intense?
Hvorfor kan jeg ikke leve uden skønhed, den er næsten vigtigere end mad?
Energipsykologi giver dig svaret.

I os bor en mangfoldighed af energityper

Vi forsøger alle at beskrive hvordan mennesker er, og hvordan vi selv er, men ofte ser vi ikke det dybere mønster, der udfolder sig bag en bestemt type adfærd. Det svarer lidt til den forskel, der eksisterer mellem en biolog, der går gennem en skov og et menneske uden kendskab til træer. Biologen ser eg, bøg, ask og birk, vi andre ser blot træer.
Når energipsykologien beskriver mennesker, ser de en mangfoldighed af energier, der kommer til udtryk som forskellige typer af psykologisk og fysisk adfærd. Når vi begynder at kunne læse og forstå energiernes verden, da forstår vi, hvor mennesker kommer fra. Da genkender vi vores egne og andres bærende motivationer, og det giver gode forudsætninger for at kende os selv og bygge samarbejdende broer til andre mennesker.

Energipsykologiens rødder og udvikling

Jeg er blevet uddannet i energipsykologi af kompetente undervisere som Grethe Fremming, Edel Hovgård, Jarle Tamsen, Kenneth Sørensen og Søren Hauge. Energipsykologien har dybe rødder i den esoteriske filosofi, i teosofien, i antroposofien og i Roberto Assagiolis Psykosyntese.
På baggrund af mange års samarbejde ønskede Kenneth Sørensen og Søren Hauge at skabe et helt nyt sprog og en praktisk måde at arbejde med psykologien på. Derfor stiftede de virksomheden ”JivaYou” sammen med et team af IT-konsulenter med det formål at tilbyde online identitetsprofiler baseret på denne psykologi.
Menneskets energipsykologiske DNA svarer med andre ord til dets energityper på kroppen, følelserne, tankerne, personligheden og essensen. Når det er sagt, så er der en x-faktor som ingen typologi opfanger. Denne x-faktor handler om det pågældende menneskes visdom og indre modenhed. Det vil sige evnen til at bringe alle sine kvaliteter og talenter til udfoldelse. Det betyder, at selvom to mennesker vokser op med samme forældre og har præcis de samme energityper, da vil de alligevel kunne være vidt forskellige. Deres psykologiske umodenhed eller modenhed vil nemlig afgøre hvordan de i praksis udfolder deres natur.

Det er mig en glæde at støtte dig i at få dine kvaliteter og talenter til udfoldelse.

I min klinik vejleder jeg dig med redskaber fra min ”værktøjskasse”, som kinesiolog, energicoach og SoulFlow-guide. Det er mig en glæde at støtte dig i at få dine kvaliteter og talenter til udfoldelse.
Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller hvis du vil booke en tid – Kontakt

Vil du vide mere om energipsykologi?

Her kan du købe e-bøger om energipsykologi: http://jivayou.com/boger/

Tag eventuelt en gratis identitetsprofil:

www.jivayou.com 
Du er velkommen at tage resultatet af din identitetsprofil med til mig. Den beskriver din personlige energitypologi. I fællesskab ser vi på, hvordan dit potentiale kan komme mere til udfoldelse og hvordan dine svage områder kan få hjælp til accept og forvandling.