Generelt om videregående kinesiologi-kurser

Generelle oplysninger om videregående kurser indenfor kinesiologi

På de videregående kurser beskæftiger vi os med de dybereliggende årsager til vores problemer og den uhensigtsmæssige adfærd, som vi ønsker at komme af med.

På et tidligt tidspunkt i vores liv har vi ubevidst overtaget tankemønstre og overbevisninger. Disse er individuelt forskellige og afhængige af de omstændigheder, som vi er opvokset i.

En adfærd, som ofte har været en hjælp i vores barndom, kan stå i vejen senere hen, når vi er voksne.

Vi ser på sammenhængen mellem vore tanker og sygdomme / ubalancer.

Vi lærer effektive teknikker, som vil hjælpe os med at få mere positive tanker og overbevisninger. På den måde opnår vi lettere vores mål og vi føler mere indhold, glæde og en større livsværdi.

Selvfølgelig kan vi ikke ændre på virkeligheden – men vi kan ændre vores syn og vores holdning til de ting, der sker. Det sker ofte, når vi bliver mere bevidste om, hvordan tingene hænger sammen.

Der bliver undervist i, hvordan vi nemmere kan tackle stress.

Vi ser på de universelle livsprincipper, som er en stor hjælp for os, når vi forstår dem, og når vi tager dem bevidst i brug.

Du kan læse mere om kurserne længere nede.

Jeg er travlt beskæftiget med at tilbyde mange forskellige kinesiologikurser på tysk. Her kan du læse mere om mine videregående kurser på tysk – tryk her.
Jeg henviser til mine gode danske kolleger, hvis du er interesseret i at deltage i et dansk kinesiologi-kursus. Her kommer du på siden af Foreningen Danske Kinesiologer , hvor du finder en kursus-oversigt.