Psykologiske redskaber 1: Kommunikation – finde retning og mål – chakraernes budskab

Vejen til at finde indre retning og sit nuværende indeværende mål – spilleregler, der skaber den gode kommunikation – tolkning af organernes og chakraernes budskab, som understøtter den fysiske og psykiske sundhed.

Alle mennesker er med til at forme og skabe deres liv. Vore tanker skaber både bevidst og ubevidst retningen i livet.
I kurset beskæftiger vi os med følgende emner: Får klarhed over det, hvad din indre kerne vurderer er vigtigt for dig, hvilke hensigter tilstræber du, og hvad motiverer dig.
Hvad udgør netop dit væsen og dig? Hvilken forkærlighed slumrer i dig, og hvad får dit lys til at skinne, så du kan varme dig selv og andre med glæde? Der findes noget dybt, som du lever for.

I vores indre bevæger vi os uafbrudt i en af de følgende tre sindsstemninger og tilstande: Disse områder består af vores indre FORÆLDRE-JEG, vores indre VOKSEN-JEG og vores indre BØRNE-JEG. Hvert eneste JEG er en gave, den tilhører os og ønsker at blive hørt. Hvilke formuleringer understøtter kommunikationen med andres og ligeledes med mine egne indre ”JEG´er”.
Der vises trin, som understøtter den gavnlige samtale. Tilgodeser vi bestemte regler i kommunikationen, opnås egne mål, fælles mål og bestræbelser meget lettere.
En konstruktiv kommunikation er en forudsætning for at kunne bistå mennesker i både private og arbejdsmæssige processer og sammenhænge.

Kurset fokuserer på din selvudvikling og din rolle som terapeut. På kurset vil der ud fra forskellige psykoterapeutiske modeller blive lagt vægt på at finde en forståelse for dybe mekanismer, der styrer mennesket.

Emner:

 • Den opbyggende og berigende samtale – Kommunikation
 • Holdninger:
  Jeg er ok – du er ok
  Jeg er ok – du er ikke ok
  Jeg er ikke ok – du er ikke ok
  Jeg er ikke ok – du er ok
 • Mål skaber din fremtid – veje til at finde indre mål
 • JEG-tilstande i vores personlighed – transaktionsanalyse
 • Grundtanken vedrørende sygdom
 • Energifortolkning i chakrasystemet
 • Analysemodeller

Lærebog: Din krop har altid ret v. Jarle Tamsen, Forlaget Kinese
500 kr for bogen til begge kurser “Psykologiske redskaber 1 og 2”

Kurset er et meget fint fagligt supplement i din selvudvikling, og kursets emner vil dygtiggøre dig som kinesiolog.
Kurset er en del af uddannelsesplanen og kan bruges til RAB-opdatering indenfor foreningen Danske Kinesiologer.

Superviseret træning: 5 timer på øveaftener

Forudsætning:
kursus ”Psykologisk Kinesiologi – Stress-frigørelse 1” eller tilsvarende kurser

00./00./00.00.0000

1. dag fra kl. 17.00 til 21
2. og 3. dag fra kl. 9.00 til 17.00

Tilmelding

Pris: 2700 kr og 500 kr for bogen