Information og procedure

Hvordan kan kinesiologi, energipsykologi og SoulFlow-metoden hjælpe dig?

Det handler om at finde de ubevidste uløste konflikter.

Hovedvægten i en afbalancering ligger i at finde de ofte ubevidste uløste konflikter. Dette er efter energipsykologiens og kinesiologiens filosofi nogle konfliktfyldte eller sygdomsudløsende erindringer, som regel fra fortiden, som vi har gemt i vores underbevidsthed. Her ligger hovedårsagen til vore ubalancer og sygdomme.
En kinesiologisk afbalancering tager udgangspunkt i de problemer, som kroppen eller personens tilstand viser i nutiden.

Kroppens signaler og musklernes reaktioner som vejvisere

Kinesiologen bruger kroppens signaler som vejviser til at afdække de sjælelige / psykiske årsager.
Herved er musklernes reaktioner er en stor hjælp.  I kinesiologien bruger vi musklerne som et måleinstrument. Det gør vi ved hjælp af muskeltesten. Det vil sige, at jeg trykker let på klientens udstrakte arm. Afhængig af om musklen viser en fast modstand, eller om den giver efter, er det en information, om forskellige disharmonier. Det kan også være en information om, hvilke forskellige teknikker og metoder personen har brug for, for at komme i ligevægt igen.
Klientens underbevidsthed fortæller mig ved hjælp af muskelreaktionen og indføling på hvilken måde, der skal understøttes målrettet og individuelt.

Samtalen, min opmærksomme lytten og klientens og mit nærvær, som vi deler med hinanden i en tillidsfuld og respektfuld atmosfære, åbner muligheden for en dyb forståelse og en god hjælpende vejledning.

Kropslige symptomer, som f.eks. søvnproblemer, ondt i maven eller migræne, allergier, koncentrationsbesvær og andet fortæller, at det indre vil have bearbejdet en konflikt.
Imellem tidspunktet for problemet eller konflikten og tidspunktet, hvor kroppen begynder at melde sig med symptomer kan der gå mange år. Eksempler kunne være vanskelig skolestart, fødsel, tabet af en person, trafikulykke, problemer med andre mennesker, incest, vanskelig fødsel m.m.
Først, når personen bliver bevidst om det oprindelige problem, og når problemet bliver koblet fra nervesystemet ved hjælp af forskellige teknikker, kan vi regne med en bedring. Desuden er det vigtigt at bearbejde de følelser og tankemønstre, som opstod på det tidspunkt, hvor konflikten blev udløst.
Gamle og ofte ubevidste overbevisninger vil befries. De gamle overbevisninger og tankemønstre var gode og til hjælp på et tidspunkt, men i nutiden lægger de ofte hindringer på din vej.   

Du har alle svar inden i dig.

Med respekt, en indfølende klarhed og et passende humør vejleder jeg dig i at finde din egen indre sandhed. Dit sande lyse væsen må komme frem. Dit væsen er nøjagtigt, som det skal værem og der er en dyb mening med den måde, du er på.
Nogle gange er vi dog fanget i mønstre, som dækker over vores sande jeg. Glæden kommer, når vi lærer os selv at kende, som vi virkelig er.    

Hvad kan kinesiologi, energipsykologi og SoulFlow-metoden bruges til?

De valgte metoder kan bruges forebyggende, inden kroppen viser tegn på sygdom / ubalancer, eller de kan bruges som støtte, mens problemet står på og som redskab indenfor personlighedsudvikling.
Symptomer som uro, utilpashed, smerter, intolerance eller allergi over for bestemte fødevarer, depressioner, koncentrations- og indlæringsvanskeligheder, problemer med omgivelserne osv. viser sig ofte pga. et for højt indre eller ydre stressniveau. En kinesiologisk rådgivning og SoulFlow-metoden giver dig større styrke til at klare sådanne situationer.
Det er vigtigt at fokusere på den dybere årsag, der ofte ligger i underbevidstheden og at forstå, hvad ubalancen skal lære dig. Får du denne forståelse, vil du mærke en forbedring af din situation.

I kinesiologien bruger vi musklerne som et måleinstrument. Det gør vi ved hjælp af muskeltesten. Vore muskelreaktioner viser os nemlig, om vores energi flyder frit i energibanerne (meridianerne) eller om der er en modstand/blokade.
Jeg retter min opmærksomhed ikke kun på symptomerne, men også på mennesket som helhed, dvs. dets livssituation, for at kunne give den rådgivning, der belyser årsagerne for dig. Sammen ser vi på det, der bidrager til din sundhed.

Kinesiologi og energipsykologi ved børn

Mindre børn eller børn med koncentrationsbesvær kan testes gennem en stedfortræder, eks. en af forældrene eller en anden person. Da børn er meget afhængige af forældrene, vil årsagen til barnets problemer ofte skulle søges i barnets omgivelser. Ofte skal forældrene være indstillet på, at de bliver inddraget i forløbet. På denne måde får de vejledning i, hvordan de kan hjælpe deres børn.

Kinesiologi og energipsykologi ved dyr

Dyrene kan også afbalanceres via en stedfortræder, for eks. via dyrets ejer. Ofte skal dyrets ejer være indstillet på at blive inddraget i forløbet. På denne måde får ejeren vejledning i, hvordan de kan hjælpe deres dyr.

Hvor ofte bør jeg opsøge en kinesiolog?

Sygdomme, vi har gået med i flere år, lader sig sjældent behandle på 1,5 time. Du må være indstillet på flere afbalanceringer med ca. 6 – 8 ugers mellemrum. Hvis du ikke indenfor tre afbalanceringer føler en bedring, forandring eller udbytte på et eller andet plan, anbefaler jeg at søge andre veje.
Mange mennesker vælger en periodisk test som forebyggelse eller som en hjælp til selvudvikling.

Hjemmeopgaver

Hjemmeopgaverne kan bestå i at massere bestemte akupressurpunkter eller at lave nogle øvelser, som retter op på netop dine ubalancer. Måske skal du arbejde med programmerende sætninger, farver eller symboler, der styrker din psyke. Måske skal du ændre din kost i en periode. Ofte er det godt at indtage homøopati, kosttilskud eller Bach blomstermedicin i en kortere periode.
Det er min opgave som kinesiolog at støtte dig i dine bestræbelser på at hjælpe dig selv. Kinesiologien, SoulFlow-metoden og energipsykologien er værktøjer, som kan hjælpe dig til større harmoni.
Det er klientens ansvar, hvordan han eller hun vil bruge værktøjet.

Behandleren giver klienten hjælp til selvhjælp.

Hvor længe varer en kinesiologisk afbalancering?

En kinesiologisk test og afbalancering varer ca. 1,5 til 2 timer, hvorefter du vil få hjemmeopgaver.

Pris per behandling

op til 1,5 timer 1050 kr 
op til 2 timer 1200 kr 
Du kan betale med MobilePay på nummeret 437013

Aftale en tid

Du er velkommen til at aftale en tid med mig enten ved at sende mig en mail eller ved at ringe til mig.

Kontakt