SPIRITUEL KINESIOLOGI – DET INDRE MENNESKE

MENNESKETS IDENTITET – SELVVÆRD
Den nye tids energier præger os mennesker, og de bliver stærkere og stærkere. Kurserne har som målsætning, at hjælpe dig med at forstå værdien i de store forandringer der sker. LIVET ER DIN VEN!

Den nye tids energier præger os mennesker, og de bliver stærkere og stærkere. Kurset har til hensigt at åbne for hjerteenergien og bevidstheden om enhed.
Disse 2-dages-kurser er for dig, der ikke altid finder tilfredsstillende svar på dine spørgsmål om livet og meningen med livet.
Kurserne har som målsætning, at hjælpe dig med at forstå værdien i de store forandringer der sker. LIVET ER DIN VEN!
Medfølelse, hjerteenergi og respekt er nøgleordene i transformationsprocessen.
Der lægges vægt på at integrere den åndelige verdens principper med det personlige daglige liv.
Kurserne henvender sig både til mennesker, der ønsker at arbejde med sig selv, til terapeuter der gerne selv vil behandles og til mennesker, som gerne vil forstå den nye tidsalder og sig selv.
Dem, der vågner op sjæleligt kan begynde at samarbejde med universelle energier på en bevidst måde, og på den måde blive bevidste medskabere af deres eget liv.
Ud fra sjælens synsvinkel kan enhver smerte forstås som en korrektion og harmonisering af konflikter på dybere bevidsthedsplaner.
”Alle sygdommes årsager skal søges i sjælens verden” siger en åndelig lov.
Ved hjælp af kinesiologiske tests har vi adgang til de dybere årsagsplaner.
Kurserne vil give dig en indsigt i det usynlige indre menneskes natur og de sjælelige og åndelige bevidsthedstilstande, som har en indvirkning på din ydre adfærd og dit velbefindende.
Vi anvender kinesiologi som et arbejdsredskab, der kan hjælpe dig til at opdage indre blokader og frigøre dem gennem indsigt, klarhed og hinandens erfaringer.
Kurserne er stykket sammen af elementer, der bygger på viden fra clairvoyante mennesker bl.a. Alice Bailey, Rudolf Steiner, Hudson og Leadbeather.

Vi gennemgår følgende emner:

Reinkarnation, karma og dødsprocessen
Herunder regression
Menneskets opbygning og de usynlige legemer
Menneskets opbygning (Monaden, Sjælen, Personligheden, Mentallegemet, Astrallegemet, det Æteriske legeme) – herunder Chakrasystemet
Healing og meditation
Gennem meditation kommer du i dybere kontakt med dig selv. Vi ser på healingsprincipper og beskyttelse.
De 7 stråler – syv energityper
Kosmisk mørke
 
Det hvide broderskab har sin modsætning i det mørke broderskab, som står for de tre store blændværk: maya, glamour og illusioner.
Besættelse, sort magi. De såkaldte mørke kræfter hjælper de lyse kræfter således, at vi mennesker bliver mere bevidste. Det mørke bliver derigennem transformeret og kommer hjem til lyset.
Energi-Evaluering
Hen ad vejen præsenteres du for kinesiologiske test og de procedurer, som kan anvendes til afbalancering.
Der vises test og afbalanceringer, hvorefter der arbejdes i 3 eller 2-mands grupper. Så får alle en behandling.

Jarle Tamsen – www.jamur.dk – har udviklet materialet til disse kurser.
Jeg er blevet uddannet hos Jarle, og han har givet mig rettighederne til at undervise efter hans berigende materiale.
Jeg er taknemmelig for at kunne anvende dette enestående materiale, som er en stor hjælp for mine klienter i min klinik.
Det er mig en glæde at give stoffet videre til mine kursister.

Jeg tilbyder kurser med forskellige spirituelle emner over 2 dage i weekender eller endagskurser på hverdage.
Næste kursus har emnet MENNESKETS IDENTITET – SELVVÆRD

4 til 8 deltagere


Forudsætning:
Kursus ”Psykologisk Kinesiologi – Stress-frigørelse 1” eller tilsvarende kurser

MENNESKETS IDENTITET – SELVVÆRD
Her står snart en ny dato – meld dig gerne, hvis du er interesseret.
Så skriver jeg dig på listen.
fra kl.9.00 til 17.00
Tilmelding
Pris:
2-dags-kursus: 2100 kr og 250 kr materialeudgifter per kurset
1-dags-kursus: 1100 kr og 150 kr materialeudgifter per kurset

Kurset kan indgå i den sidste pulje på 150 timer, der kræves for at blive DK-Kinesiolog. Kurset kan derimod ikke indgå i uddannelsen til Kinesiolog med ret til RAB – de første 250 timer. Kurset kan desværre heller ikke bruges til RAB-opdatering, da det er et spirituelt kursus.