Psykologiske redskaber 2: ROLLER OG SPIL I VORES LIV

Roller og adfærdsmønstre, der låser os i vores nuværende tid bliver erfaret og forstået ud fra den situation, hvor de hjalp os eller vores familie i at overleve. Når mønstrene kommer ind i bevidstheden, er en gavnlig forandringsproces mulig. Kroppen helbredes, når vi bringer vore følelser og tanker i ligevægt.

Ofte lader vi skyggerne af fortiden styre vores liv, mens vi indtager de samme roller i livet, som vore forældre gjorde. Vi tror på det samme og gør det samme, som vore forfædre gjorde. Det opdager vi ikke altid med det samme, men derimod efter lang og ærlig refleksion.
Afhængig af, hvad du tror på, vælger du omhyggeligt, men bevidst aspekter i virkeligheden omkring dig. Aspekterne du vælger, benævner du med ordene ”sådan er det”. Andet kan du ikke se.
Sådan reagerer vi, selvom vi ved, at enhver af os er enestående og et individ. Måske ville det hjælpe, hvis vi ville give vores væremåde i nuet hele vores opmærksomhed.
Hvis vi kunne forstå vore forfædre og kunne erkende, at deres tårer, deres fiaskoer og succeser har formet dem til det, som de er blevet til, kunne vi lettere tilgive dem. Vi ville have muligheden for at erkende, at de ikke mente det ondt, men derimod at de har reageret og handlet ud fra deres tro og overbevisning med en god hensigt.

Så ville vi også kunne forstå, at universet ikke kender til en værdiskala, som vurderer efter ”godt og ondt”. Universet tjener kun som forstærker, hvor enhver vibration vi sender ud bliver større og vender tilsvarende tilbage til os.
Har vores fortid været belastende og smertefuld, skaber vi ubevidste ofte de samme situationer i vores liv, i et forsøg og med håb om at kunne løse og få bugt med det smertefulde i livet.
Som voksne omgiver vi os ofte med personer, som minder os om personer i vores barndom i håb om at vinde ”kampen” og fred. Vi skaber og kopierer ubevidst en atmosfære fra fortiden. Ikke på en direkte måde, men på en måde, der skaber lignende tyngende følelsessituationer og vi reagerer med de mønstre, som vi har tilegnet os som børn. Som voksen står disse reaktionsmønstre ofte hindrende i vejen og tynger livet.
Det sker, at vi reagerer nøjagtigt som en af vores forældre gjorde, på trods af at vi absolut ikke vil være som den person. Vore omgivelser spejler det vi kender og ubevidst tiltrækker. På den måde giver spejlingen os muligheden for at erkende os selv.

FORANDRINGERNE ER MULIGE
I kurset ser vi på livets roller, ubevidste spil i samværet med mennesker, kontrolmekanismer, ubevidst manipulation, gevinster og flere aspekter.
Når vi har erkendt spillets sammenhæng, er det muligt at finde forandringernes stier og at forme vores liv bevidst. Det skaber glæde og giver lettelse.

Emner:

 • Analyse af din egen situation mht. roller, spil og gevinster – dit liv – dit ansvar
 • Forandringer er mulige
 • Psykiske forsvarsmekanismer
 • Tankeformer der udløser konflikter
 • Loven om tiltrækning
 • Ubevidst manipulation
 • Spilteori
 • Projektioner
 • Konfliktløsning
 • Visualisering og afslapning
 • Årsagsanalyse

Kurset fokuserer på din selvudvikling og din rolle som terapeut. På kurset vil der ud fra forskellige psykoterapeutiske modeller blive lagt vægt på at finde en forståelse for de dybeste mekanismer, der styrer mennesket.
Kurset er et meget fint fagligt supplement i din selvudvikling, og kursets emner vil dygtiggøre dig som kinesiolog.
Kurset er en del af uddannelsesplanen og kan bruges til RAB-opdatering indenfor foreningen Danske Kinesiologer. 

Superviseret træning: 5 timer på øveaftener

Lærebog
Din krop har altid ret v. Jarle Tamsen, Forlaget Kinese
500 kr for bogen til begge kurser “Psykologiske redskaber 1 og 2”

Forudsætning:
kursus ”Psykologisk Kinesiologi – Stress-frigørelse 1” eller tilsvarende kurser

00./00./00.00.0000 – tre dage

1. dag fra kl. 17.00 til 21
2. og 3. dag fra kl. 9.00 til 17.00

Tilmeldung

Pris: 2700 kr og 500 kr for bogen