Psykologisk Kinesiologi – Stress-frigørelse 1

På kurset lærer du at anvende adskillige effektive teknikker til afhjælpning af ubevidste og uforløste konflikter med udgangspunkt i chakrasystemet, organrefleks-punkter, meridianer mm.
Når vore indre processer bliver bevidstgjort, opstår en lethed, der fremmer helbredelsen.

Dette kursus kan tages direkte i forlængelse af basisuddannelsen. Specielt kan man have meget nytte og glæde af at tage ”Psykologisk kinesiologi – Stressfrigørelse 1” hurtigt efter basiskurserne, mens man godt kan vente med at tage ”Psykologisk kinesiologi 2 – Stressfrigørelse 2” til senere i forløbet.

Stress defineres af stressforskere på følgende måde:
Stress er den energi, kroppen skal mobilisere for at ophæve de negative virkninger, som omgivelserne påfører os (mad, psykiske belastninger, manglende motion).

Der ligger ofte ubevidste og uforløste konflikter i vores indre. Disse ar tapper os for energi og ønsker at blive helbredt. Kinesiologiens verbaltest introduceres og benyttes til at identificere dybere liggende følelsesmæssige ubalancer.

Når vore indre processer bliver bevidstgjort, opstår en lethed, der fremmer helbredelsen.
De tankemønstre, normer og oplevelser, som én gang er kodet ind, styrer vores adfærd og vores selvopfattelse. Det kan være meget vanskeligt at ændre på hjernens programmering.
På kurset lærer du at anvende adskillige effektive teknikker til afhjælpning af stress og ændring af vaner med udgangspunkt i chakrasystemet, organrefleks-punkter, meridianer mm. Vi anvender reprogrammerende udsagn (affirmationer), der i vid udstrækning benyttes til en omkodning af hjernens programmering. På den måde er man bedre i stand til at have en sund kontrol over sit liv og lader sig ikke slå ud af tilfældige situationer.

Vi ser på de individuelle årsager, der ligger til bund for vores ofte „uhensigtsmæssige“ adfærd. På den måde udvikler vi mere livsglæde, og vi får lettere ved at opfylde vore ønsker og kunne opnå vore mål. Når vore indre processer bliver bevidstgjort, opstår en lethed, der fremmer helbredelsen.

Ved hjælp af kinesiologiske test fastlægges det individuelle program med den optimale virkning henimod et ønsket mål.

Man ændrer ikke virkeligheden, men derimod ens egen holdninger til den.

Lærebog
Stress 1: Stress og kinesiologi v. Edel Hovgaard og Jarle Tamsen, Forlaget Kinese

Kurset er en del af uddannelsesplanen og kan bruges til RAB-opdatering indenfor foreningen Danske Kinesiologer.

Superviseret træning: 5 timer på øveaftener

Forudsætning: Basiskurserne / TFH 1 og 2 (gerne også 3 og 4) eller tilsvarende andre basiskurser, hvor du har lært at teste muskler.

00./00./00.00.0000

Fredag fra kl. 17.00 til 21
LØ og SØ fra kl. 9.00 til 17

Tilmelding

Pris: 2.700 kr og 250 kr for bogen