Kropsafbalancering 2 / Touch For Health 2

Hovedvægten lægges på læren om traditionel kinesisk medicins energiafbalancering. Herunder 5-elementloven, der forenkler afbalancerings-proceduren og giver en langt dybere forståelse for, hvordan meridianerne samarbejder, og hvilke funktioner de har.

Du lærer flere teknikker til at skabe balance i energi-systemet, bl.a. via loven om de 5 elementer. Med denne viden kan du afbalancere enkelt, effektivt og hurtigt.
Din viden om energibanernes indbyrdes samarbejde bliver udvidet. Du får en indsigt i kroppens biologiske ur og afbalancering i forhold til tidspunktet på dagen.
Menneskets livscyklus og de 5 elementer er spændende stof og inviterer til eftertanke.
Du bliver bekendtgjort med styrkende holdepunkter på kroppen og lærer at skelne imellem en energi-ophobning (overenergi) og en tilstand af for lidt energi (underenergi) i kroppen og en passende korrektion af denne tilstand.
Jeg viser yderligere teknikker til smertelindring og emotionel stressafbalancering for situationer i fremtiden.
Farveafbalanceringen får dig til at føle dig frisk, giver ro og ligevægt. Den kan med fordel anvendes og let integreres i hverdagen.

Emnerne for kursus 2 / TFH 2:

 • Udvidet brug af traditionel kinesisk medicins energiafbalancering, herunder
  5-element-loven
 • Afbalancering med farver
 • At afbalancere yderligere 14 muskler og bruge flere afbalanceringsmetoder
 • At bruge ‘spørg muskel teknik’ for at finde den afbalancering, der er vigtigst for personen som helhed
 • Det biologiske ur – afbalancering i forhold til tidspunktet på dagen
 • Yin-Yang
 • Emotionel stressafbalancering for fremtiden
 • Smerteafbalancering – meridianvandring
 • Cerebrospinalvæske
 • Muskelteori

Kurset er en del af de godkendte uddannelser inden for foreningen Danske Kinesiologer.
Der tilbydes 3-5 timer superviseret træning efter kurset på øve-aftener.

Efter ønske udstedes et internationalt anerkendt certifikat efter grundkursus 4 / TFH 4.
Et kursusbevis kan efter ønske udstedes efter hvert kursus.

Forudsætning: Basiskursus 1 / TFH 1

00./00.00.0000
Lørdag og søndag fra kl.9 til 17 begge dage

Tilmelding

Pris: 1900 KR