Kropsafbalancering 1 / Touch For Health 1

Din krop lyver aldrig – du lærer at muskelteste. Her kan du starte, hvis du gerne vil lære kinesiologi.
Touch For Health – kurserne eller også kaldt kropsafbalanceringskurserne danner baggrund for alle kinesiologi-former. Der undervises i disse kurser i over 50 lande over hele verden.

Kropsafbalanceringskurserne er udviklet af John F. Thie, USA. Hans filosofi var, at der i ethvert hjem skulle være en person, som skulle kunne anvende kropsafbalancering. For så var vedkommende i stand til at hjælpe resten af familien til velvære og sundhed på alle planer og til forebyggelse af sygdom.
Teknikkerne er enkle, men effektive.

I løbet af kurset lærer du enkle teknikker til at afbalancere energi-flowet i muskler og energibaner, som har en gavnlig indvirkning på organerne.
Der gennemgås forskellige former for reflekspunkter og andre teknikker, der afbalancerer flowet i kroppen.
På kurset øves i små grupper. På den måde kan du opleve muskeltesten på dig selv og teste andre. Du giver, og du modtager afbalanceringer til og fra andre.
Hovedvægten er på det praktiske, så alle kursister når at øve de nye færdigheder.

Efter disse to kursusdage kan du genopbygge en almen energi-balance.
Derudover lærer du teknikker til formindskelse af smerter og stress, og du kan finde frem til hvilke fødevarer, der individuelt ville styrke eller svække personens energiniveau som helhed.
En målafbalancering aktiverer energi til opfyldelse af dine personlige bestræbelser.

Emnerne for kursus 1 / TFH 1:

 • Introduktion til kinesiologien
 • Du lærer at teste og korrigere 14 primære muskler
 • Energibaner / meridianer og deres tilknytning til organerne
 • Anvendelse af forskellige reflekspunkter for at skabe en energibalance
 • Afbalancering for mål og ønsker
 • Afbalancering af arvæv
 • Øvelser for øre- og øjenenergi
 • Smertelindring
 • Fødevaretest
 • Energiøvelser, der styrker indlæring og koncentration
 • Stressfrigørelse i nutiden

Kurset er en del af de godkendte uddannelser inden for foreningen Danske Kinesiologer.
Der tilbydes 3-5 timer superviseret træning efter kurset på øve-aftener.

Efter ønske udstedes et internationalt anerkendt certifikat efter grundkursus 4 / TFH 4.
Et kursusbevis kan efter ønske udstedes efter hvert kursus.

Forudsætning: lyst og interesse for at gøre noget godt for andre og for dig selv

00./00.0000 
Lørdag og søndag fra kl.9 til 17 begge dage

Tilmelding

Pris: 1.900,00 KR + 500 KR for bogen og kursusmateriale.
Bogen er til alle 4 basiskurser